• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0882 19 00 55
    • Термостат "Excel" - UTH - 170

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад

     1. Дисплей: 
     Дисплея винаги показва моментната температура или времеви режим на работа.

     При натискане на бутоните  или  на дисплея се показва зададената температура или зададеният времеви режим на работа, след което те могат да бъдат променяни със същите бутони  или  до достигане на желаните от вас.

     Дисплей – скала :
     Докато термостата работипри Температурен режим на работа, скалата се движи и в левият и край е изписано "ON" 
     Докато термостата е в покойпри Температурен режим на работа, скалата е спряна и в левият и край е изписано "OFF" 
     Докато термостата работипри Времеви режим на работа, скалата се движи и в левият и край е изписано TIMERON" 
     Докато термостата е в покойпри Времеви режим на работа, скалата е спряна и в левият и край е изписано TIMEROFF"

     2. Основни бутони

     "Power" – Включване и изключване на термостата.

     "  или  " – Промяна на работната температура или времевия режим. Задържането на бутона  или  за няколко секунди, води до изписване на дисплея на зададената работната температура или времеви режим на работа. Със същите бутони  или променяте стойностите до желаните от вас.
     Няколко секунди след като сте приключили с промените и не докосвате термостата, той започва да работи по ново-зададените стойности.

     "Катинар" – Заключване на останалите бутони (Защита за деца). Активацията и де-активацията  стават със задържане на бутона за няколко секунди.

      

     Режими на работа

     1. SENSOR MODE – Температурен режим на работа.

     За използване на термостата във температурен режим на работа, не забравяйте да поставите температурният сензор на термостата и да залепите другият край на отоплителното фолио.

     Дисплея винаги показва моментната температура

     Промяна на зададената работната температура става със задържането на бутона  или  за няколко секунди. Това води до изписването и  на дисплея, след което със същите бутони  или  променяте стойностите до желаните от вас.

     Допълнителни настройки при температурен режим на работа

     Промяната на допълнителни настройкина работа - става с едновременното натискане на бутоните 
     "  и  " 

     С едновременното натискане на бутоните "  и  " за около 3 сек.на дисплея се изписва "STN".

     С натискане на бутоните "  или  отидете на"SEN"

     Потвърдете с едновременното натискане на бутоните "  и  " , на дисплея се изписва 
     " T – L"

     С натискане на бутоните "  или  можете да видите всички възможности за индивидуална настройка които предлага термостата.

     За да направите корекция на някоя от настройките, натискайте бутоните "  или  докато отидете на нея, след което потвърдете с едновременното натискане на бутоните "  и  ".

     След като сте направили желана корекция, запазете направените промени с едновременното натискане на бутоните "  и  "

     T – L: Задава границите на минималната температура. Граница под която термостата не може да бъде настройван.

     T – H: Задава границите на максималната температура. Граница над която термостата не може да бъде настройван.

     DIF ; DLY; OHTRES; SAU– Са системни функции, които се задават фабрично и не е желателно да бъдат променяни с оглед на правилната и икономична работа на термостата.

      

     2. Функция TIMER MODE – Времеви режим на работа.

     За използване на термостата във времеви режим на работа, не забравяйте да премахнете температурният сензор.

     При времеви режим на работа, термостата може да работи в 10 различни времеви режима.
     Всеки един от времевите режими е 3 минутен цикъл.
     Разликата между тях е във времето на работа и покой разпределено в тези 3 минути.

     Промяната на времевият режим на работа - става с натискане на бутоните "  или  "

     Допълнителни настройки при времеви режим на работа.

     Промяната на времевият цикъл на работа - става с едновременното натискане на бутоните "  и  "

     С едновременното натискане на бутоните "  и  " за около 3 сек.на дисплея се изписва "STN"
     С натискане на бутоните "  или  отидете на"TIN" 
     Потвърдете с едновременното натискане на бутоните "  и  " , на дисплея се изписва  03 мин.(фабрично зададеният времеви цикъл на работа).
     С натискане на бутоните "  или  "  променете до желания от вас времеви цикъл на работа. 
     След като сте направили желана корекция, запазете направените промени с едновременното натискане на бутоните "  и  ".

      

     Времеви режим на работа - UTH 200 при цикъл 1 минута, "S" = 1

     Режим

     Включен (ON)

     Изключен (OFF)

       Забележки

     1L

     15 сек. х S

     45 сек. х S

     "S" - Избраният времеви цикъл в минути

     2L

      20 сек. х S

     40 сек. х S

      

     3L

     25 сек. х S

     35 сек. х S

     Секундите в таблицата се умножават по "S"

     4L

     30 сек. х S

     30 сек. х S

      

     5L

     35 сек. х S

     25 сек. х S

     При  1 минута, "S" = 1

     6H

     40 сек. х S

     20 сек. х S

     При  5 минута, "S" = 5

     7H

     45 сек. х S

     15 сек. х S

     При 10 минута, "S" = 10

     8H

     50 сек. х S

     10 сек. х S

      

     9H

     55 сек. х S

       5 сек. х S

      

     10H

     60 сек. х S

       0 сек. х S

      

      

      

      

      

     ПРИМЕР

     Времеви режим на работа - UTH 200 при цикъл 10 минута, "S" = 10

     Режим

     Включен (ON)

     Изключен (OFF)

       Забележки

     1L

     15 сек. х 10 = 150 сек.

     45 сек. х 10 = 450 сек.

     Секундите в таблицата се умножават по "10"

     3. Възстановяване на фабричните настройки на термостата.

     Възстановяване на фабричните настройки на термостата става с натискането на бутона на захранването "POWER" за 10 сек. На дисплея три пъти премигва означението "SAU". 
     След което термостата е възстановил първоначалната си фабрична конфигурация и всички направени от вас предишни промени са възстановени към първоначалните зададени във фабриката.

      

                                                                                                                Инсталация 

                                                                                                   

                                                                                                                         
                                                                                                           Температурен сензор

      

      

      

      

          

    • Коментари
     • Γιώργος 18 януари 2023 20:54
      Παρακαλώ να με ενημερώσετε για διαστάσεις και έξοδα αποστολής Βέροια
     • Γιώργος 18 януари 2023 20:55
    • Коментари продукта
   • Newsletter
    • Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД

    • Онлайн магазин от Exsitee