• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0882 19 00 55
    • Срокове и доставка

     Доставка на закупени стоки

     • Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки,  до посочения от потребителя адрес е  24 часа , след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен.

     • Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, като WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG  си запазват правото да удължава посочените срокове с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG имат право да поискат допълнително потвърждение или информация от потребителя за направената поръчка  по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата допълнителна информация, това може да доведе до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

     • Цената на разходите за доставка са за сметка на Потребителя освен в случаите в които изрично е упоменато, че те ще бъдат за сметка на WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG.

     • Доставката на закупените стоки от WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG се извършва с куриерска фирма „Еконт”, като платеца на услугата ползва 30% отстъпка от цената на куриерската услуга, и се осъществява до:

                 - Адрес на Потребителя.

                 - Офис на куриера.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за забава на доставката поради независещи от тях обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

     • При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва в присъствието на куриера, незабавно уведоми WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG  на тел. +359 882 190055

     • При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции към WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

     • При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

     • При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

     • В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG се освобождават от задължението си да доставят заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

     • Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG  си запазват правото да избират / променят подизпълнителя, извършващ доставката, без да са длъжни да информират предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

   • Newsletter
    • Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД

    • Онлайн магазин от Exsitee