• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0882 19 00 55
    • Условия за ползване

     ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     ВНИМАНИЕ!

     Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     Ако използвате WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

     Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ГЕТА 2017" ЕООД и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейни (Сайт/ове) WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG и поддомейните им.

      За да получи възможност да използва Услугите на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия..

     Гета 2017 ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Проф.Иван Георгов № 3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204850051, телефон за контакт: +359 882190055, email: multitherm@abv.bg.

     Фирма Гета 2017 ЕООД като собственик на онлайн магазините WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG е регистрирано в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ. Вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 317447.

      

     1. Условия за използване на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     • С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

     • Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за точността на публикуваната информация.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

     • Оn-line системата за покупки през WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

     • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG се задължават да съобщят на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

     • За да използва услугите на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

     • При регистрацията на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

     • Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG, като в случай че не желае да получава такава информация. Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

      

     2. Авторски права и ограничения свързани с тях.

     • Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG си запазват правото да преотстъпват правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията между двете страни.

     • При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не предоставят никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

     • Всички предоставени от WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG, и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

     • Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

      

     3. Представяни стоки и услуги в WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     • Информацията за стоките в WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG е разпределена по видове групи и подгрупи.

     • В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG си запазват правото да публикуват имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

                 а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

                 б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

                 в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

     • Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

     • В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG имат право по всяко време и без предупреждение да правят промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

      

     4. Закупуване на стока и/или услуга от WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     • Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     • При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените възможности.

     • По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

     • При извършване на поръчка в WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG Потребителят влиза в договорни отношения за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG имат право да променят посочените цените, по свое усмотрение, по всяко време и без да са длъжни да уведомяват предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

     • При допуснати технически грешки в публикуваната информация, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG имат правото да откажат изпълнението на поръчката като не дължат друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

      

     5. Заплащане на закупени стоки и услуги

     • При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG или на техният представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

     • При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "Мултитерм системс" ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, се изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

      

     6. Доставка на закупени стоки

     • Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен.

     • Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, като WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG  си запазват правото да удължава посочените срокове с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG имат право да поискат допълнително потвърждение или информация от потребителя за направената поръчка  по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата допълнителна информация, това може да доведе до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

     • Цената на разходите за доставка са за сметка на Потребителя освен в случаите в които изрично е упоменато, че те ще бъдат за сметка на WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG.

     • Доставката на закупените стоки от WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG се извършва с куриерска фирма „Еконт”, като платеца на услугата ползва 30% отстъпка от цената на куриерската услуга, и се осъществява до:

                 - Адрес на Потребителя.

                 - Офис на куриера.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за забава на доставката поради независещи от тях обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

     • При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва в присъствието на куриера, незабавно уведоми WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG  на тел. +359 2 442 07 36 или +359 889 20 88 77.

     • При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции към WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

     • При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG не носят отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

     • При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

     • В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG се освобождават от задължението си да доставят заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

     • Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG  си запазват правото да избират / променят подизпълнителя, извършващ доставката, без да са длъжни да информират предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

      

     8. Отказ от закупена стока

     • Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

     • За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG на електронна поща – multitherm@abv.bg или на следнте тефони +359 2 442 07 36 или +359 889 20 88 77.

     • За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     • В случай, че потребителят се откаже от договора, WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG ще възстановят всички плащания, които са получили, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят информира  WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG за неговото решение за отказ от договора.

     WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако двете страни не се разберат за друг начин.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG възстановяват плащанията след получаване на стоките обратно.

     • Потребителят следва да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG за отказа си от договора.

     • Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG преди изтичането на 14-дневния срок.

     • Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

     • Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

      

     9. Гаранционно обслужване

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG  отговарят за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

     • Търговска гаранция на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

     • С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG издават и предоставят на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

     • Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

                 а) в случай на изгубена гаранционна карта.

                 б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизирано от WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG лице.

                 в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация.

                 г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта.

                 д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

     • Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др. Ако има такива).

     • Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

     • Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви.

     • Задълженията на WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG  по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

      

     10. Други

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG имат право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

     WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG си запазват правото да изпращат на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация публикувана на Сайта.

     • Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани с въпроси и запитвания на e-mail: multitherm@abv.bg, или на тел. +359 2 442 07 36 или +359 889 20 88 77, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

     • Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG се счита за уведомяване на потребителите за измененията.

     • Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG.

     С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА WWW.GETA.BG или WWW.GETASPORT.BG СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

      

     Координатите на WWW.GETA.BG и WWW.GETASPORT.BG са следните:

     България, 1220 София, ул. Проф.Иван Георгов № 3

     Тел. +359 882190055

     e-mail: multitherm@abv.bg 

   • Newsletter
    • Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД

    • Онлайн магазин от Exsitee